Depression

Hvornår har man en depression? Man kan godt være nedtrykt uden at have en depression, men når det begynder at blive et problem for en selv eller omgivelserne er det vigtigt at håndtere det. Depression behøver ikke bare være en depression, men i sjældnere tilfælde kan det dække over en underliggende sygdom eller mangelsymptom.

Det er vigtigt at du søger professionel hjælp, når du oplever at din nedstemthed er et problem.

Hver 2. familie i Danmark berøres af en nærtstående som har en depression og/ eller en angst. Der er ingen mirakelkur, men motion kan sidestilles med medicin behandling, og er klart rekommanderet for mildere typer af depression. Bliver depressionen sværere taber initiativet og føler sig ofte helt ude af stand til enkle ting hjemme. Ofte er bare det at stå ud af sengen er kraft præstation.

For middelsvære og svære depressioner kan antidepressiv medicin hjælpe, men det er vigtigt at udelukke andre årsager til depressionen. Visse typer af medicin kan også udløse depression. De vigtigste her er Statiner (kolesterolsænkende medicin), P-piller og Champix.

Hvis du har haft medicinen i langt tid er det mindre sandsynligt at det er det som er årsagen.

Links til patientforeninger

DepressionsForeningen: www.depressionsforeningen.dk

Psykiatrifonden: www.psykiatrifonden.dk

Livslinien: www.livslinien.dk

DepNet – Lundbeckfonden: www.depnet.dk

depression