Diabetes type 2

Har du fået diagnosticeret type 2 diabetes tilbyder vi dig følgende:
En årlig konsultation mhp. livsstilssamtale, svar på blodprøver, urinprøve mhp. nyrefunktion, blodtrykskontrol, hjertekardiogram, fodkontrol, livsstilsamtale, vægt og medicingennemgang.
Husk kontrol ved øjenlæge på mulige forandringer på nethinden årligt. Ved helt godartede forhold i øjnene kan det iblandt være tilstrækkeligt med hver 2.-3. år.

Ved behov fodterapeut, kan der henvises til dette.

Hver 3. måned, (ved velreguleret diabetes hvert ½ år) anbefaler vi en kontrol mhp. måling af blodtryk, blodprøver og livsstilssamtale.

Der er sket store forandringer inden for diabetes hvor der nu er mediciner som for specielt diabetes patienter med samtidige hjerteproblemer, har forbedre overlevelsen. Det er utroligt vigtigt at du følger dine kontroller, men vigtigst er det at du er fysisk aktiv hver dag, slutter med tobakken hvis du ryger og forsøger at leve sundt.

Råd til fysisk aktivitet kan du søge hos en personlig træner eller fysioterapeut.

Råd til at slutte med tobakken kan du få hos vores sygeplejerske.

Diætist kan søge på nettet. Du skal selv betale for det, eller du kan få råd af vores sygeplejerske.

Helsingør kommune er  tovholder på et rigtigt godt program til hjælp for dig som er diabetiker. Folk er generelt meget tilfredse med
den og kan varmt anbefales. Kommunen har også hold som hjælper med rygestop.

Diabetesforeningen.dk

Sundhed.dk Råd til diabetes type 2

DB Diabetes