Diabetes type 2

Har du fået diagnosticeret type 2 diabetes tilbyder vi dig følgende:
En årlig konsultation mhp. livsstilssamtale, svar på blodprøver, urinprøve mhp. nyrefunktion, blodtrykskontrol, hjertekardiogram, fodkontrol, livsstilsamtale, vægt og medicingennemgang.
Husk kontrol ved øjenlæge på mulige forandringer på nethinden årligt. Ved helt godartede forhold i øjnene kan det iblandt være tilstrækkeligt med hver 2.-3. år.

Ved behov fodterapeut, kan der henvises til dette.

Hver 3. måned, (ved velreguleret diabetes hvert ½ år) anbefaler vi en kontrol mhp. måling af blodtryk, blodprøver og livsstilssamtale.

Der er sket store forandringer inden for diabetes hvor der nu er mediciner som for specielt diabetes patienter med samtidige hjerteproblemer, har forbedre overlevelsen. Det er utroligt vigtigt at du følger dine kontroller, men vigtigst er det at du er fysisk aktiv hver dag, slutter med tobakken hvis du ryger og forsøger at leve sundt.

Råd til fysisk aktivitet kan du søge hos en personlig træner eller fysioterapeut.

Råd til at slutte med tobakken kan du få hos vores sygeplejerske.

Diætist kan søge på nettet. Du skal selv betale for det, eller du kan få råd af vores sygeplejerske.

Diabetesforeningen.dk

Sundhed.dk Råd til diabetes type 2

DB Diabetes

 

 

 

 

 

Klinikken deltager i det landsdækkende diabetes forskningsprojekt kaldet DD2: Dansk Center for strategisk forskning i type2 diabetes.
Formålet md projektet er at forbedre behandlingen for patienter med type 2 diabetes samt følge sygdommens udvikling i Danmark. Det vil ske gennem det danske registersystem samt ved at opbygge en ny national database med tilhørende blod- og urinprøver.
Får du stillet diagnosen type 2 diabetes, vil vi derfor spørge, om du vil deltage i projektet
Det ikke forbundet med ubehag at deltage i projektet. Du vil få taget blodprøve, blive spurgt om livsstil, få målt hofte- og taljeomfang, samt du skal aflevere en urinprøve. Alle disse tiltag laver vi alligevel altid i forbindelse med diabeteskontrol. Forskellen er nu, at data også går til en central database.
Du kan læse mere om projektet på www.DD2.nu