KOL og Astma

Ved lungesygdommene astma og KOL anbefaler vi minimum en årlig kontrol mhp. lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion og medicingennemgang.

For bedre at kunne bedømme hvordan du har det beder vi dig udfylde CAT skema, som du kan findes under vejledninger.

Kol

 

 

 

 

 

Har du astma og behov for inhalation af den korttidsvirkende bronkie udvidende medicin mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen.

Der er sket rigtigt meget på området med nye typer medicin, Men det Aller vigtigst du overhovedet kan gøre, er at stoppe med at ryge. Vi har sygeplejersker som er uddannet til at rådgive om rygestop med mere.

Ikke sjældent kan fysioterapeuter gøre stor nytte for patienter med moderat til svær KOL.

Er du i tvivl om, du tager din inhalationsmedicin korrekt, da læs om inhalationsteknik på nedenstående link:

www.astma-allergi.dk astma og allergi forbundets hjemmeside.

www.ssi.dk Sundhedsstyrelsens hjemmeside som har en pjece om KOL.

 

Brug af inhalator ved astma og KOL

Ved at trykke på nedenstående links, får du oplysninger om brug af spacere såvel som inhalatorer ved astma, astmatisk bronkit og KOL til børn og voksne.

inhalator

 

 

 

 

Links til easy haler:

http://min.medicin.dk/Multimedia/Film/41838385

http://min.medicin.dk/Multimedia/Film/41759614 

http://min.medicin.dk/Multimedia/Film/41837399

Du kan med fordel gå ind på minmedicin.dk, hvis du har en anden type af inhalator

At koordinere inhalationen med medicinen kan være svært, men sygeplejersken vil meget gerne hjælpe dig hvis du har behov.