Vaccination for lungebetændelse

Vaccination for lungebetændelse (pneumovax)

Juni 2020: Pneumovax er nu godkendt til alle over 65 mod lungebetændelse. Vaccinationen har vist sig at give et mildere forløb, hvis man skulle få corona. Regler for at kunne få vaccinationen under 65 er uændret fra tidligere beskrivelse:

Det er vedtaget at fra 22. april 2020 kan personer blive vaccineret for lungebetændelse (pneumovax), hvis personen ikke er vaccineret indenfor de sidste 6 år og opfylder følgende krav.
Hvis du er vaccineret inden for de sidste 6 år skal der først udføres en antistoftest, for at se om du stadig er dækket af vaccinen:

Personer, der er fyldt 65 år, og som har en kronisk sygdom som:

a) Personer med kroniske lungesygdomme. KOL, Astma eller anden lungesygdom

b) Personer med hjerte- og karsygdomme. Det gælder dog ikke hvis du “kun” har forhøjet blodtryk.

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med kroniske lever sygdomme, til eks. skrumpelever

e) Personer med kroniske nyresygdomme.

Personer på plejehjem, handicapboliger eller beskyttede boliger uanset alder.

 

Personer under 65 der er berettiget, efter en lægelig vurdering:

a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.

b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft. til eksempel muskelsvind mm

c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

d) Personer som lækker cerebrospinalvæske fra hjernen

e) Personer med tidligere alvorlig lungebetændelse hvor Pneumokok bakterier er påvist.

f) Personer med øre implantatet Cochlear implant

g) Personer med stamcelletransplantation.

h) Personer med organtransplantation.

Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom, efter en lægelig vurdering:

a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.

b) Personer med hjerteinsufficiens.

c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.

d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.

e) Personer med kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose).

f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.

g) Personer med nefrotisk syndrom, hvor man lækker store mænder protein i urinen

h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.