Vaccinationer

Vacciner

 5 uger: vigtigbørne undersøgelse hos læge. Hvis barnet ikke blev kontrolleret på sygehuset gernetidligere. Undersøgelse for hoftedysplasi gerne inden 2 uger, da den så er mere akkurat.

3 mdr:  1. vaccination hos sygeplejerske – Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib, samt pneumokok. I alt 2 separate vaccinationer. Ingen børneundersøgelse.

5 mdr: 2. vaccination hos lægen. Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib, samt pneumokok. I alt 2 separate vaccinationer. Samtidig tilbud om børneundersøgelse.

12 mdr: 3. vaccination hos lægen. Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib, samt pneumokok. I alt 2 separate vaccinationer. Samtidig tilbud om børneundersøgelse.

15 mdr:  1. Vacination hos sygeplejerske. Mæslinger-fåresyge-røde hunde (MFR). Ingen børneundersøgelse.

2 år: ingen vaccinationer, Børneundersøgelse hos læge

3 år: ingen vaccinationer, Børneundersøgelse hos læge

4 år: 2. Vaccination MFR, børneundersøgelse

5 år: revaccination Di-Te-Pol. Børneundersøgelse med synstest hos læge.

12 år: Vaccination for HPV til alle piger hos sygeplejerske. 2 vaccinationer inden for 6 måneder. For at undgå risikoen for livmoderhalskræft. Sidste vaccination for MFR.

Infarix hexa: Bliver den nye grundvaccine i børnevaccinationsprogrammet. Beskytter mod seks sygdomme: Difteri, tetanus, kighoste, polio, Hæmophilus Influenzae B-infektion og Hepatitis B.  Gives når dit barn er 3, 5 og 12 mdr. Beskyttelsen mod Hepatitis B infektion skulle herefter være livslang.  Bivirkninger er de sædvanelige: hos ca 10%: appetitløshed, unormal gråd, uro, træthed, feber <38 , lokal hævelse, smerte og rødme.  Meget sjældent: diare, opkastning, feber > 39, reaktion lokalt ved indstiksstedet der er > 5 cm. Kontakt læge i givet fald.

MFR: tilbydes til 15 mdr og 4 år, og for ældre børn ved 12 års alderen. Sygdommene kan i enkelte tilfælde udvikle sig meget alvorligt. Hver gang 100.000 børn har haft mæslinger, dør der 10 børn og 40 får hjernebetændelse, heraf halvdelen med varige mén, som fåresyge kan medføre.

Børnevaccination (fortsat) 

Pneumokok vaccinationation:  Efter indførelsen af Hib-vaccinationen i 1993 er den hyppigste årsag til meningitis (hjernehindebetændelse) meningokok-bakterien og pneumokok-bakterien. Hos børn er risikoen for alvorlig sygdom størt, når de er under 2 år. Pneumokok-sygdom ses hyppigt som akut mellemøre-, bihule- eller lungebetændelse. Før vaccinen blev indført, forekom der årligt ca. 20 tilfælde af meningitis og ca. 50 andre tilfælde af pneumokok-sygdom hos børn under 2 år i Danmark. Der er ikke mange bivirkninger til vaccinen, men op til halvdelen af børnene kan få feber og det er almindeligt med rødme og hævelse ved vaccinationsstedet.

HPV vacinen: Der har været meget skriverier om alvorlige neurologiske bivirkninger, men ved nøje undersøgelser foretaget af sundhedsstyrelsen er mistanken efterhånden manet i jorden. Det er derfor min rekommandation at man følger sundhedsstyrelsens retningslinjer og lader sig vaccinere. Gratis vaccinationer gælder nu til 18 års alderen.

Pneumovax

Der er i Danmark 2 typer af vacciner PPV23 Dækker 70% af befolkningen og PCV 13

PPv23 dækkerm langt de fleste og kan anvændes til

  • Manglende milt eller dysfunktion af milt
  • Nedsat immunforsvar
  • Likvorlækage, fx efter kraniebrud.
  • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear-implantation
  • Organtransplantation

PCV13, såkaldt klausuleret tilskud, til visse risikogrupper (EPI-NYT Uge 40 – 2014). Klausul for PCV13 er nyligt udvidet til at omfatte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år og/eller FEV1 under 40 % af forventet.

 

Vaccination for lungebetændelse (pneumovax)

Det er vedtaget at fra 22. april 2020 kan personer blive vaccineret for lungebetændelse (pneumovax), hvis personen ikke er vaccineret indenfor de sidste 6 år og opfylder følgende krav.
Hvis du er vaccineret inden for de sidste 6 år skal der først udføres en antistoftest, for at se om du stadig er dækket af vaccinen:

Personer, der er fyldt 65 år, og som har en kronisk sygdom som:

a) Personer med kroniske lungesygdomme. KOL, Astma eller anden lungesygdom

b) Personer med hjerte- og karsygdomme. Det gælder dog ikke hvis du “kun” har forhøjet blodtryk.

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med kroniske lever sygdomme, til eks. skrumpelever

e) Personer med kroniske nyresygdomme.

Personer på plejehjem, handicapboliger eller beskyttede boliger uanset alder

 

Personer under 65 der er berettiget, efter en lægelig vurdering

a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.

b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft. til eksempel muskelsvind mm

c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

d) Personer som lækker cerebrospinalvæske fra hjernen

e) Personer med tidligere alvorlig lungebetændelse hvor Pneumokok bakterier er påvist.

f) Personer med øre implantatet Cochlear implant

g) Personer med stamcelletransplantation.

h) Personer med organtransplantation.

Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.

b) Personer med hjerteinsufficiens.

c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.

d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.

e) Personer med kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose).

f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.

g) Personer med nefrotisk syndrom, hvor man lækker store mænder protein i urinen

h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.