Vaccinationer

Vacciner

 5 uger: vigtigbørne undersøgelse hos læge. Hvis barnet ikke blev kontrolleret på sygehuset gernetidligere. Undersøgelse for hoftedysplasi gerne inden 2 uger, da den så er mere akkurat.

3 mdr:  1. vaccination hos sygeplejerske – Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib, samt pneumokok. I alt 2 separate vaccinationer. Ingen børneundersøgelse.

5 mdr: 2. vaccination hos lægen. Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib, samt pneumokok. I alt 2 separate vaccinationer. Samtidig tilbud om børneundersøgelse.

12 mdr: 3. vaccination hos lægen. Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio-Hib, samt pneumokok. I alt 2 separate vaccinationer. Samtidig tilbud om børneundersøgelse.

15 mdr:  1. Vacination hos sygeplejerske. Mæslinger-fåresyge-røde hunde (MFR). Ingen børneundersøgelse.

2 år: ingen vaccinationer, Børneundersøgelse hos læge

3 år: ingen vaccinationer, Børneundersøgelse hos læge

4 år: 2. Vaccination MFR, børneundersøgelse

5 år: revaccination Di-Te-Pol. Børneundersøgelse med synstest hos læge.

12 år: Vaccination for HPV til alle piger hos sygeplejerske. 2 vaccinationer inden for 6 måneder. For at undgå risikoen for livmoderhalskræft. Sidste vaccination for MFR.

Infarix hexa: Bliver den nye grundvaccine i børnevaccinationsprogrammet. Beskytter mod seks sygdomme: Difteri, tetanus, kighoste, polio, Hæmophilus Influenzae B-infektion og Hepatitis B.  Gives når dit barn er 3, 5 og 12 mdr. Beskyttelsen mod Hepatitis B infektion skulle herefter være livslang.  Bivirkninger er de sædvanelige: hos ca 10%: appetitløshed, unormal gråd, uro, træthed, feber <38 , lokal hævelse, smerte og rødme.  Meget sjældent: diare, opkastning, feber > 39, reaktion lokalt ved indstiksstedet der er > 5 cm. Kontakt læge i givet fald.

MFR: tilbydes til 15 mdr og 4 år, og for ældre børn ved 12 års alderen. Sygdommene kan i enkelte tilfælde udvikle sig meget alvorligt. Hver gang 100.000 børn har haft mæslinger, dør der 10 børn og 40 får hjernebetændelse, heraf halvdelen med varige mén, som fåresyge kan medføre.

Børnevaccination (fortsat) 

Pneumokok vaccinationation:  Efter indførelsen af Hib-vaccinationen i 1993 er den hyppigste årsag til meningitis (hjernehindebetændelse) meningokok-bakterien og pneumokok-bakterien. Hos børn er risikoen for alvorlig sygdom størt, når de er under 2 år. Pneumokok-sygdom ses hyppigt som akut mellemøre-, bihule- eller lungebetændelse. Før vaccinen blev indført, forekom der årligt ca. 20 tilfælde af meningitis og ca. 50 andre tilfælde af pneumokok-sygdom hos børn under 2 år i Danmark. Der er ikke mange bivirkninger til vaccinen, men op til halvdelen af børnene kan få feber og det er almindeligt med rødme og hævelse ved vaccinationsstedet.

HPV vacinen: Der har været meget skriverier om alvorlige neurologiske bivirkninger, men ved nøje undersøgelser foretaget af sundhedsstyrelsen er mistanken efterhånden manet i jorden. Det er derfor min rekommandation at man følger sundhedsstyrelsens retningslinjer og lader sig vaccinere. Gratis vaccinationer gælder nu til 18 års alderen.

Pneumovax

Der er i Danmark 2 typer af vacciner PPV23 Dækker 70% af befolkningen og PCV 13

PPv23 dækkerm langt de fleste og kan anvændes til

  • Manglende milt eller dysfunktion af milt
  • Nedsat immunforsvar
  • Likvorlækage, fx efter kraniebrud.
  • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear-implantation
  • Organtransplantation

PCV13, såkaldt klausuleret tilskud, til visse risikogrupper (EPI-NYT Uge 40 – 2014). Klausul for PCV13 er nyligt udvidet til at omfatte patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år og/eller FEV1 under 40 % af forventet.